หน้าแรก

มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสานประชารัฐ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการผลิตปลอดภัย โดยการคิดค้นและพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการช่วยส่งเสริมให้สังคมได้รับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และความตระหนักรู้ของสังคม

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

ขับเคลื่อนเทคโนโลยีกังหันลมสมัยใหม่ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

การจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ เข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน

Capacity

60MW Khao Kor Wind Power Project, Phetchabun Province

Energy Production

109.9 GWh (P50)  / 101.8 GWh (P75)  /  94.6 GWh (P90)  (per year)

Wind Turbine

24 sets of General Electric (GE–2.5-120) Hub Height 110 m. Blade Diameter 120 m. (Blade Length 60 m.)

Turnkey Turbine Supply, Transportation and Erection with GE

Power purchase agreement (PPA)
 25 Years, SPP Non-firm Contract (from KhaoKor Substation to Lomsak Substation)

GENERAL NEWS