กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ จัดกิจกรรมวันเด็ก 2560

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ 13 มกราคม 2560 เวลา 9:00-16:00 น. มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท ให้กับทาง อบต.เขาค้อ จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ โดยมีเด็กและเยาวชนในเขต อบต.เขาค้อ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง และตำบลริมสีม่วง จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม