คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00-12:00 น.ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จำนวน 12 คน