คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า คณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 4 มีนาคม 2560 เวลา 9:30-10:30 น. คณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี จำนวน 30 คน