คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บริษัท Index International group

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10:30-12:00 น. คณะดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และผู้บริหาร อีก 5 ท่าน จากบริษัท Index International group