ผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า คณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน

เมื่อคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน จำนวน 30 คน