จีอีส่งมอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม


(รูปจากซ้าย) ปีเตอร์ คาวลิ่ง ผู้จัดการทั่วไป ด้านการขายระบบผลิตพลังงานทดแทน จีอี เอเชีย-แปซิฟิก, ดร. สุรเชษฐ์ ธำรงลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัทเจริญเอ็นเนอร์ยี แอนด์ วอเทอร์ เอเชีย จำกัด (CEWA), โกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร จีอี ประเทศไทย สปป. ลาว และเมียนมา, วูเธอร์ แวน เวิร์ส ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร จีอี อาเซียน

จีอี รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี ลงนามสัญญาจัดหากังหันลมให้บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อติดตั้งที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการนี้มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนในภาคเหนือของประเทศไทยได้ภายในกลางปี 2559 โดยจีอีจะส่งมอบกังหันลมรุ่น 2.5-120 จำนวน 24 ต้น แต่ละต้นมีใบพัดหมุนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต้นละ 2.5 เมกะวัตต์ กังหันลมรุ่นนี้มีใบพัดติดตั้งอยู่ส่วนบนของท่อเสาเหล็กที่มีศูนย์กลางความสูง 110 เมตรจากพื้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคที่มีสภาพความเร็วลมต่ำถึงปานกลางเช่นเดียวกับสภาพลมที่คาดไว้ที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม