โครงการวงแหวนการท่องเที่ยวเขาค้อ และโครงการประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาจุดท่องเที่ยวกังหันลม

9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00-12:00 น. ประชุม โครงการวงแหวนการท่องเที่ยวเขาค้อ และโครงการประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาจุดท่องเที่ยวกังหันลม อำเภอเขาค้อ ณ ห้องประชุมอำเภอเขาค้อ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์