คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า คณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:30-17:00 น. คณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์) จำนวน 30 คน