คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 18 มีนาคม 2560 เวลา 10:00-12:00 น. คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จำนวน 20 คน