พิธีลงนามบนใบพัดกังหันลมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมเขาค้อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ จุดที่ตั้งเสากังหันลมหมายเลข WTG 05 หมู่บ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ลงนามบนใบพัดกังหันลมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมเขาค้อ ใบพัดกังหันลมต้นแรกก่อนทำการยกขึ้นติดตั้งที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการนี้มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนประมาณ 36,000 ครัวเรือนในภาคเหนือของประเทศไทยได้ภายในกลางปี 2559 โดยจีอีจะส่งมอบกังหันลมรุ่น 2.5-120 จำนวน 24 ต้น แต่ละต้นมีใบพัดหมุนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต้นละ 2.5 เมกะวัตต์ กังหันลมรุ่นนี้มีใบพัดติดตั้งอยู่ส่วนบนของท่อเสาเหล็กที่มีศูนย์กลางความสูง 110 เมตรจากพื้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคที่มีสภาพความเร็วลมต่ำถึงปานกลางเช่นเดียวกับสภาพลมที่คาดไว้ที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์มโดยโครงการนี้มีสัญญาครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ประกอบและทำการติดตั้ง รวมถึงมีสัญญาต่อเนื่อง 10 ปี ในการดูแลบำรุงรักษาให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. นอกจากจะเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมที่อำเภอเขาค้อ นอกจากจะเป็นวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยสร้างรายได้ผลิตมวลรวมด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับจังหวัดแล้ว ยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดและสร้างรายได้จากท่องเที่ยวสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างดียิ่ง