System

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00-12:00 น. คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน

ผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า คณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน

เมื่อคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน จำนวน 30 คน

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บริษัท Index International group

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10:30-12:00 น. คณะดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และผู้บริหาร อีก 5 ท่าน จากบริษัท Index International group

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า คณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่)

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00-17:00 น. คณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่) จำนวน 13 คน

พิธีลงนามบนใบพัดกังหันลมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมเขาค้อ

นที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ จุดที่ตั้งเสากังหันลมหมายเลข WTG 05 หมู่บ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ลงนามบนใบพัดกังหันลมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมเขาค้อ ใบพัดกังหันลมต้นแรกก่อนทำการยกขึ้นติดตั้งที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการนี้มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์

1 2