ข่าวสาร

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00-12:00 น. คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน

ผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า คณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน

เมื่อคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น. คณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน จำนวน 30 คน

1 2 3 4