กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อ