คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00-12:00 น. คณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน

1 2