คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า คณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่)

 
คณะผู้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00-17:00 น. คณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่) จำนวน 13 คน